Privacy Statement

Privacy Statement Interstage

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens die u aan InterStage verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden.
U geeft InterStage het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van InterStage; één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van InterStage worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies**. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan InterStage de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar websitebezoekers afstemmen.

InterStage gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker zich online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief.

Vragen en verzoeken om persoonlijke gegevens te laten verwijderen kunt u sturen naar info@interstage.eu.  

Lees meer